ประชุมรายงานความก้าวหน้าการจัดทำรายวิชา Thai MOOC ระยะที่ 3 (ครั้งที่ 2/2563)

นิสิต อาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า
ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ก็มีสิทธิ์เรียนได้ทุกวิชา

     ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำรายวิชา Thai MOOC ภายใต้โครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ สำหรับการเรียนการสอนในระบบเปิด (MOOC) ภาคเหนือตอนล่าง ระยะที่ 3 (ครั้งที่ 2/2563) โดยมี ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม Mini Conference อาคาร CITCOMS

ติดตาม Thai MOOC ระยะ 3 ของ ม.นเรศวร ได้ที่นี่ เร็วๆ นี้ ‼️
https://thaimooc.org