การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563

     เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 บุคลากร CITCOMS เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานการแข่งขันกีฬาบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายของบุคลากรให้สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทั้งมหาวิทยาลัยอีกด้วย

     รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : กีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร