จัดอบรมวิธีการทำงานโปรแกรม Microsoft Teams ให้กับบุคลากรคณะสังคมศาสตร์

     กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ คณะสังคมศาสตร์ จัดอบรมวิธีการทำงานโปรแกรม Microsoft Teams ให้กับบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การทดลองสร้างห้องเรียนออนไลน์ การทำข้อสอบ การประเมินผลการเรียน รวมถึงการปฏิบัติงานออนไลน์ โดยมี ดร.สรพงค์ สุขเกษม บุคลากรสังกัดงานระบบเครือข่าย เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้บุคลากรได้ใช้เทคโนโลยีได้อย่างคุ้มค่า และเตรียมพร้อมปรับตัวรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ ได้ดำเนินการถ่ายทอดสดการสอน เพื่อให้ผู้สนใจได้ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันอีกด้วย

 

     ขอบคุณภาพจาก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร