ร่วมเปิด “สวนปันสุข – ปันสุข ผูกรัก ปลูกผัก ปลูกผลไม้”

     เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 บุคลากร CITCOMS เข้าร่วมเปิด “สวนปันสุข – ปันสุข ผูกรัก ปลูกผัก ปลูกผลไม้” และร่วมปลูกต้นกล้วยมะลิอ่อง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้กิจกรรม “ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องในวันครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร” นอกจากนี้ ยังได้ร่วมเก็บพืชผักสวนครัวภายในสวนปันสุข โดยเปิดให้นิสิต อาจารย์ และบุคลากรได้เก็บเกี่ยวผลผลิตฟรี จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ ณ บริเวณทางเข้าแปลงวิจัยฝึกทักษะทางการเกษตร

     หากนิสิต อาจารย์ และบุคลากรท่านใด มีความประสงค์ร่วมปลูกผักปันสุข เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปัน สามารถติดต่อได้ที่ กองอาคารสถานที่