ทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563

     เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการ CITCOMS พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการทอดกฐิน ณ วัดแจ่มสุวรรณ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ทั้งนี้ยอดกฐินสามัคคีนับรวมได้ 619,930 บาท

     ขอบคุณภาพบางส่วนจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร