จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ทรงงาน ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

     CITCOMS จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ทรงงาน พร้อมตรวจสอบระบบเครือข่าย ถวายงานแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมระบบถ่ายทอดสด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 17 ธันวาคม 2563 และจัดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับตำรวจสันติบาลและสื่อมวลชนเพื่อใช้ในการปฎิบัติหน้าที่ ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร