อบรมหลักสูตรอบรมรูปแบบ Online ประจำปี 2564 เพื่อทบทวนความรู้ในการจัดการเรียนการสอน Online

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตรอบรมรูปแบบ Online ประจำปี 2564 เพื่อทบทวนความรู้ในการจัดการเรียนการสอน Online ให้แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ผ่านทาง Facebook : CITCOMSNU โดยมีหลักสูตรที่เปิดทำการอบรม ดังนี้

1. หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom + Forms + Meet >> รับชมได้ที่นี่

2. หลักสูตรกิจกรรมและแบบทดสอบด้วย NU Moodle LMS >> รับชมได้ที่นี่

3. หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนด้วย Microsoft Teams + Forms >> รับชมได้ที่นี่

ผู้สนใจ สามารถทบทวนเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน Online ได้ที่ https://training.nu.ac.th/