CITCOMS ร่วมรับมอบการสนับสนุนบริการจาก TrueMove H เพื่อการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

     เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา พร้อมด้วยนายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) และนายสุเมธ ขวัญเมือง หัวหน้างานระบบเครือข่าย CITCOMS ร่วมรับมอบซิมการ์ดโทรศัพท์ สำหรับใช้กับ Internet จำนวน 10 หมายเลข / รถกระจายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G จำนวน 1 คัน และบริการสัญญาณโทรศัพท์ Link Internet จำนวน 2 Link จากบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ นิสิต และประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และ NU Hospitel ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ

     ข้อมูลจาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร