อบรมหลักสูตร “การประยุกต์ Application Canva สำหรับการอออกแบบ” ให้แก่อาจารย์ และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

     เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 CITCOMS จัดการอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ Application Canva สำหรับการอออกแบบ” ให้แก่อาจารย์ และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีนายธงชัย วิไลวิทย์ บุคลากรสังกัดงานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน เป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งาน เทคนิคการใช้เครื่องมือ และการกำหนดค่าต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้จริง รวมถึงประโยชน์ของการใช้งานโปรแกรม Canva โดยการอบรมผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

     หากนิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สนใจหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2564 สามารถติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 092-4358964