ประชุมเตรียมความพร้อมด้านระบบเครือข่าย ในการถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่าน FM 107.25 MHz

     เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) พร้อมด้วยนายดนุวัศ ภาชนะพรรณ์ หัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน เข้าร่วมประชุมกับทีมสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุม Mini Meeting 204 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านระบบเครือข่าย ในการถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 107.25 MHz

     นอกจากนี้ #ทีมถ่ายทอดสด #ทีมระบบเครือข่าย #CITCOMS ได้ดำเนินการตรวจสอบความพร้อม ทั้งอุปกรณ์และระบบเครือข่าย เพื่อใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และจะดำเนินการเข้าติดตั้งอุปกรณ์ ณ อาคารอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต่อไป