ทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565

บุคลากร CITCOMS เข้าร่วมทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565 เพื่อสมทบทุนจัดสร้างวิหารหลวงพ่อฉัตรแก้ว (ขาว)
ซึ่งเป็นกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่ทางมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ทำร่วมกับชุมชน
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดปากพิงตะวันตก จังหวัดพิษณุโลก
โดยมียอดเงินทำบุญทั้งสิ้น จำนวน 730,582.75 บาท