เข้ารับฟังการบรรยายหัวข้อ “กิจการนิสิต 2023 มุมมอง วิธีคิด และการทำงานแบบ Meta Skill”

     เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 บุคลากร CITCOMS เข้ารับฟังการบรรยายหัวข้อ “กิจการนิสิต 2023 มุมมอง วิธีคิด และการทำงานแบบ Meta Skill” ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อปรับมุมมอง แนวคิด และการทำงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ณ ห้องประชุมมหาราช 1 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมนานาชาติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดำเนินการบันทึกเทปกิจกรรมโดย #ทีมถ่ายทำ #CITCOMS
ขอบคุณภาพจาก กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร