ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566

     เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (อาคารอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) มหาวิทยาลัยนเรศวร