อบรมหลักสูตร Video Editing on Mobile ตัดต่อวิดีโอ ผลิตสื่อ ด้วยมือถือเครื่องเดียว

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร Video Editing on Mobile ตัดต่อวิดีโอ ผลิตสื่อ ด้วยมือถือเครื่องเดียว โดยมี นายวัธนกร เหนียมพ่วง วิทยากรรับเชิญจากกองกิจการนิสิต เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการถ่าย Video และการใช้งานโปรแกรม KineMaster การตั้งค่า การนำเข้า Video และรูป การใส่ Effect การใส่ข้อความ การใส่เสียง พร้อมทั้งให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกผลิตชื้นงาน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 2.39
– คะแนนหลังการอบรม 4.57
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.45

     นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5596-1575