วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 28 ปี

CITCOMS เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 28 ปี และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2561 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร