การสำรองข้อมูลด้วย Microsoft OneDrive

การสำรองข้อมูลด้วย Microsoft OneDrive

– ความสำคัญของการสำรองข้อมูล
– การสำรองข้อมูลด้วย External Drive
– แนะนำ Microsoft OneDrive
– การสำรองข้อมูลสู่ Cloud Storage ผ่านทางเว็บไซต์
– การซิงค์ข้อมูล ระหว่าง PC และ Cloud Storage
– การใช้งานร่วมกับ Mobile Devices
สอบถามการใช้งาน Microsoft OneDrive ได้ที่ โทร. 0-5596-1524

การสำรองข้อมูลด้วย Microsoft OneDrive (ฉบับย่อ)