เปิดรับสมัครน้องๆ ป.4-6 เข้ารับการอบรมหลักสูตร “Code for Kids” ปูพื้นฐานการเป็นนักสร้างเกม ด้วย Scratch Coding

     

     กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดรับสมัครน้องๆ ชั้น ป.4-6 ที่มีอายุระหว่าง 9-12 ปี เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร Code for Kids เพื่อปูพื้นฐานการเป็นนักสร้างเกม ด้วย Scratch Coding และสนับสนุนให้เกิดการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดเทอม ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,900 บาท ** หากชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันที่ 19 เมษายน จ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้น

 วิธีการชำระเงิน 

>> ชำระด้วยเงินสด ติดต่อที่ คุณปณิดา ภานุไพศาล งานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน ชั้น 3 อาคาร CITCOMS

>> ชำระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร” เลขที่ 554-2-25936-3

(พร้อมส่งสำเนาเอกสารหลักฐานการโอนเงินไปที่ e-Mail : panidapa@nu.ac.th)

** ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินทุกกรณี **

ลงทะเบียน(เต็ม)  ตรวจสอบรายชื่อ

 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ โทร.0-5596-1510 หรือคุณปณิดา ภานุไพศาล โทร.0-5596-1575