ประกาศ! การให้บริการติดตั้งโปรแกรมลิขสิทธิ์ (Windows / Microsoft Office) ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

D-M-H-T-T

ประกาศ! การให้บริการติดตั้งโปรแกรมลิขสิทธิ์ (Windows / Microsoft Office)
ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ให้บริการ ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร CITCOMS
รับเครื่อง 👉 เวลา 12.15-12.30 น.
คืนเครื่อง 👉 เวลา 16.00-16.15 น.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานระบบเครือข่าย โทร. 0-5596-1524