Windows 7 Professional 32 bit

Windows 7 Professional 32 bit

Version
Download 112
Total Views 987
Stock
File Size 2.23 GB
File Type ISO
Create Date 4 มกราคม 2018
Last Updated 16 กรกฎาคม 2018
Please login to download | กรุณา Login เพือดาวน์โหลด

ความต้องการของระบบ Windows 7
หากคุณต้องการใช้งาน Windows 7 บนพีซีของคุณ นี่คือสิ่งที่คุณต้องใช้ ดังนี้

  • ตัวประมวลผล 1 กิกะเฮิร์ตซ์ (GHz) ขึ้นไป แบบ 32 บิต (x86) หรือ 64 บิต (x64)*
  • RAM 1 กิกะไบต์ (GB) RAM (32 บิต) หรือ RAM 2 GB (64 บิต)
  • พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 16 GB (32-บิต) หรือ 20 GB (64-บิต)
  • อุปกรณ์กราฟิก DirectX 9 ที่มี WDDM 1.0 หรือโปรแกรมควบคุมที่สูงกว่า