Windows 7 Professional 64 bit

  • Version
  • Download 989
  • File Size 2.90 GB
  • File Count 1
  • Create Date 4 มกราคม 2018
  • Last Updated 29 กันยายน 2021

Windows 7 Professional 64 bit

ความต้องการของระบบ Windows 7
หากคุณต้องการใช้งาน Windows 7 บนพีซีของคุณ นี่คือสิ่งที่คุณต้องใช้ ดังนี้

  • ตัวประมวลผล 1 กิกะเฮิร์ตซ์ (GHz) ขึ้นไป แบบ 32 บิต (x86) หรือ 64 บิต (x64)*
  • RAM 1 กิกะไบต์ (GB) RAM (32 บิต) หรือ RAM 2 GB (64 บิต)
  • พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 16 GB (32-บิต) หรือ 20 GB (64-บิต)
  • อุปกรณ์กราฟิก DirectX 9 ที่มี WDDM 1.0 หรือโปรแกรมควบคุมที่สูงกว่า