windows 8.1 professional 64 bit

windows 8.1 professional 64 bit

Version
Download 261
Total Views 847
Stock
File Size 3.68 GB
File Type ISO
Create Date 4 มกราคม 2018
Last Updated 16 กรกฎาคม 2018
Please login to download | กรุณา Login เพือดาวน์โหลด

ความต้องการของระบบ Windows 8.1

หากคุณต้องการใช้งาน Windows 8.1 ในพีซีของคุณ นี่คือสิ่งที่คุณต้องการ:

  • ตัวประมวลผล: 1 กิกะเฮิร์ตซ์ (GHz) หรือเร็วกว่าที่สนับสนุน PAE, NX และ SSE2
  • RAM: 1 กิกะไบต์ (GB) (32 บิต) หรือ 2 GB (64 บิต)
  • เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์: 16 GB (32 บิต) หรือ 20 GB (64 บิต)
  • การ์ดจอ: Microsoft DirectX 9 พร้อมโปรแกรมควบคุม WDDM