ขอเชิญอาจารย์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสอนออนไลน์ด้วย NU Moodle LMS (e-Learning) New version 

หลักสูตรการสอนออนไลน์ด้วย NU Moodle LMS ( e-Learning ) New Version 

     มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ทำการปรับปรุงระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ NU Moodle LMS เพื่อปรับปรุงระบบเครื่องมือและรูปแบบการใช้การต่างๆ ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันมากขึ้น  และตอนนี้ระบบมีความพร้อม ในการเปิดให้ผู้สอนสามารถเข้ามาจัดการเรียนการสอนในระบบใหม่ได้แล้ว
     CITCOMS จึงขอเชิญอาจารย์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสอนออนไลน์ด้วย NU Moodle LMS (e-Learning) New Version ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 209 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS ด่วน!! รับจำนวนจำกัดรุ่นละ 15 ท่านเท่านั้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ โทร.1510