ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร

      ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร สนับสนุนการทำงานด้านเอกสารออนไลน์ผ่าน Web Application และ Windows Application ซึ่งผู้ใช้งานจะสามารถเรียกดูและจัดการเอกสาร บนเครือข่ายภายในสำนักงานของคุณ 

ระบบเอกสาร (e-Document)
ติดต่อ : คุณวริศรา เลิศล้ำ 
งานระบบเครือข่าย โทร.0-5596-1602