วิธีการฝัง Font เพื่อป้องกันอักษรเพี้ยน เมื่อต้องใช้งานที่เครื่องอื่น

 หลายๆ ท่าน คงประสบปัญหาการทำงานบน Microsoft Word หรือ PowerPoint ที่เมื่อทำการบันทึกไฟล์งาน แล้วนำไปเปิดใช้งานที่เครื่องอื่น Font กลับเพี้ยน ทำให้ต้องเสียเวลาในการลง Font หรือเปลี่ยน Font วันนี้ เรามีวิธีการบันทึกไฟล์งานแล้วไม่ให้ Font เพี้ยน โดยวิธีการนี้เรียกว่า การฝังฟอนต์ (Embed Fonts in The File) ซึ่งใน Microsoft Word หรือ PowerPoint จะมีวิธีการคล้ายๆ กัน
การฝังฟอนต์ (Embed Fonts in The File)
     1. คลิกที่เมนู File > Save As > Browse

     2. เมื่อขึ้นหน้าต่าง Save as แล้ว ให้เลือกที่ Tools และ Save Options

3. เมื่อขึ้นหน้าต่าง Word Options ให้เลือก Embed fonts in the file และเลือก Embed only the characters used the document (best for reducing file size) จากนั้นกด OK

เพียงเท่านี้ ท่านก็สามารถนำไฟล์ไปเปิดใช้งานที่ไหนก็ได้ โดยที่ Font จะไม่เพี้ยน และไม่เสียเวลาในการแก้ไขอีกต่อไป