งานสัมมนา “การเตรียมความพร้อมสู่ Exponential University” 18 สิงหาคม 2565

Digital transformation ไม่ใช่แค่การนำเทคโนโลยีมาใช้ แต่เป็นเรื่องของคนที่ต้องใช้เทคโนโลยี

ในฐานะผู้บริหารเราจะนำ Digital transformation มาใช้ในการบริหารงานอย่างไร


กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเชิญผู้บริหารทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมสัมมนา “การเตรียมความพร้อมสู่ Exponential University”

โดย ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ CEO – Chief Education Officer บริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ

ลงทะเบียน        ตรวจสอบรายชื่อ

กำหนดการ      ประวัติวิทยากร