การ Forward Mail จาก Outlook 365 ไปที่ Gmail (Google Apps for Education)

การ Forward Mail จาก Outlook 365 ไปที่ Gmail (Google Apps for Education) มีขั้นตอนดังนี้

1 Login เข้า ระบบ Mail https://login.microsoftonline.com

2.เลือกไปที่การตั้งค่า Mail

หรือ

3.เลือกที่ เมนู Inbox and sweep rules จากนั้นให้ สร้างกฏใหม่โดยคลิกที่ เครื่องหมายบวก

4.สร้างกฏ

เสร็จสิ้น ง่ายๆ ครับสำหรับขั้นตอนการ Forwarding Mail Outlook 365 ไปที่ Gmail

ทดสอบ

 

Mail Forwarding ไปที่ Gmail (Google Apps for Education) เรียบร้อย