แก้ปัญหา Gmail เข้าไปอยู่ใน Spam Mail

     ผู้ใช้งาน Gmail หลายท่าน อาจจะเคยประสบปัญหาในค้นหา e-Mail ไม่พบใน Inbox หรือการแชร์งานใน Google Drive มาแล้ว แต่กลับไปอยู่ในจดหมายขยะ (Spam Mail) วันนี้ CITCOMS เรามีวิธีการแก้ไขปัญหา e-Mail ไม่ให้เข้าไปอยู่ใน Spam Mail มาฝากกัน

     1. เปิดใช้งาน Google Mail จากนั้น ให้คลิกตรงเครื่องหมาย สามเหลี่ยมเล็กๆ ในช่องค้นหา Search Mail

     2. จะขึ้นหน้าให้ค้นหาเพิ่มเติม

     3.พิมพ์ชื่อ e-Mail ขององค์กรเข้าไป เช่น

@nu.ac.th               ของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร

@email.nu.ac.th     ของนิสิตทั้งมหาวิทยาลัย

drive-shares-noreply@google.com      กรณีมีคนแชร์ Drive ให้ทำงานร่วมกัน หรือสามารถตั้งเป็นบุคคลที่มีปัญหาไปได้

จากนั้น คลิก Create Filter

     4. ให้เลือกที่ Never Send to spam จากนั้น คลิก Create Filter

     เพียงเท่านี้ ก็จะสามารถป้องกัน e-mail เข้าไปอยู่ใน Spam Mail ได้แล้ว

     สำหรับนิสิต อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร หากพบปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ หรืออินเทอร์เน็ต สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานระบบเครือข่าย ชั้น 2 อาคาร CITCOMS หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1524