สวัสดีปีใหม่ 2563 Happy New Year 2020

✔CITCOMS เปิดให้บริการ
   วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-21.30 น.
   วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.
   หยุดวันนักขัตฤกษ์
💠💠💠
   ☎ บริการ Computer Self-access ติดต่อชั้น 1 โทร.0-5596-1518
   ☎ บริการห้องประชุมสัมมนา / ห้องประชุมกลุ่มย่อย ติดต่อชั้น 1 โทร.0-5596-1512
   ☎ บริการให้คำปรึกษาการใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต WiFi ติดตั้งโปรแกรมลิขสิทธิ์ ติดต่อชั้น 2 งานระบบเครือข่าย โทร.0-5596-1524
   ☎ ศูนย์สอบ ICT Exam สำหรับนิสิต ม.นเรศวร ติดต่อชั้น 3 งานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน โทร.0-5596-1556
   ☎ หลักสูตรอบรม สัมมนา ติดต่อชั้น 3 งานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน โทร.0-5596-1567
   ☎ บันทึกเทป ถ่ายทอดสด ติดต่อชั้น 3 งานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน โทร.0-5596-1567
   ☎ พัฒนาระบบสารสนเทศ ติดต่อชั้น 3 งานระบบสารสนเทศ โทร.0-5596-1546
💠💠💠
   🚨 ICT Literacy สำหรับนิสิต https://ict101.nu.ac.th/
   🚨 หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ https://training.nu.ac.th/
   🚨 การสอบ ICT Exam http://exam.nu.ac.th/
   🚨 การใช้งาน NU Wi-Fi http://wifi.nu.ac.th/
   🚨 ระบบ e-Learning http://elearning.nu.ac.th/
——————-
#CITCOMS #ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ของประชาคม
ยินดีให้คำปรึกษาทุกปัญหา Computer & Internet
Line ID : @citcomsnu
Link : http://line.me/ti/p/%40citcomsnu
Website : https://citcoms.nu.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/citcomsnu
Youtube : citcoms naresuan university https://www.youtube.com/channel/UC44EtiasJHKseQVoyFQrXTw