เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี 2561(IPv6 Award 2018)

IPv6 Award 2018

     ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ในระบบ DNS / Mail และ Web ประจำปี พ.ศ.2561 (IPv6 Award 2018) จากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติม http://dtisc.onde.go.th/IPv6/public/en
#IPv6 #CITCOMS #มหาวิทยาลัยนเรศวร