การเปลี่ยนภาษาบนเมนูใน Microsoft 365 Apps

การเปลี่ยนภาษาบนเมนูใน Microsoft 365 Apps

การเข้าใช้งานผ่าน https://www.office.com login ด้วยอีเมล์ของมหาวิทยาลัย เช่น demo@nu.ac.th

 1. ตัวอย่างเมนูใน Apps Word ที่แสดงภาษาไทย
 2. เลือกที่ All Apps เพื่อแสดงรายการทั้งหมด
 3. เลือก Apps ชื่อ Delve
 4. เลือกไปด้านซ้ายที่เมนู ฉัน
 5. เลือก อัปเดตโปรไฟล์
 6. เลื่อนไปที่ ฉันจะเปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาคภาษาและได้อย่างไร กดที่รูป เครื่องหมายลง และกดคลิก ที่นี่
 7. แสดงการแก้ไขรายละเอียด กดที่ จุด 3 จุด
 8. เลือกภาษาและภูมิภาค
 9. แสดงภาษาที่กำลังใช้งานอยู่ เป็น ไทย เลือก เครื่องหมาย X เพื่อลบออก
 10. ไม่มีภาษาที่ใช้งาน
 11. เลือกภาษาใหม่ ที่ต้องการ และกดปุ่ม เพิ่ม จะมี ภาษาที่แสดงของฉัน ดังรูป
 12. เลื่อนลงมาข้างล่าง เพื่อกดปุ่ม บันทึกทั้งหมดและปิด
 13. แสดง popup แจ้งเตือนการแสดงผลของภาษาที่เลือกใหม่ต้องรอเวลาสักครู่ (ประมาณ 10-20 นาที) กดปุ่ม ตกลง
 14. หลังจากรอสักครู่กลับมาเปิด Apps Word อีกครั้ง เมนูจะเปลี่ยนเป็นภาษาที่เลือกแล้ว