คู่มือติดตั้งและใช้งาน FortiClient สำหรับ VPN

1.Download โปรแกรม FortiClient

เข้า URL https://sslvpn.nu.ac.th

และ Login ด้วย Username และ Password ของมหาวิทยาลัย (ไม่ต้องใส่ @nu.ac.th)

เมื่อเข้าระบบ SSLVPN เรียบร้อยแล้วให้ คลิกที่ Download FortiClient จากนั้น คลิกเลือก Windows

 

จะเปิดหน้าเว็บใหม่ขึ้นมา คลิกที่ปุ่ม Download

 

จากนั้นให้คลิก Download


2.การติดตั้งโปรแกรม FortiClient

เปิดไฟล์ Installer ที่ Download มา ชื่อไฟล์ FortiClientOnlineInstaller

โปรแกรมกำลัง Download image

 

เมื่อ Download image เสร็จจะขึ้นหน้าต่าง คลิกปุ่ม License Agreement เพื่ออ่านข้อตกลงการใช้โปรแกรม

 

เมื่ออ่านเสร็จแล้ว กดปุ่ม Close

 

ให้คลิกเลือก Yes, I have read and accept the License Agreement เพื่อยอมรับข้อตกลง จากนั้นคลิก Next

 

เลือก  √  Secure Remote Access และคลิก Next

 

คลิกปุ่ม Next  (ถ้าต้องการเปลี่ยน Folder สำหรับติดตั้งโปรแกรม คลิกที่ปุ่ม Change)

 

คลิกปุ่ม Install และรอจนลงโปรแกรมเสร็จ

 

เมื่อโปรแกรมติดตั้งเสร็จแล้ว คลิก Finish


3.การตั้งค่าและใช้งานโปรแกรม

เปิดโปรแกรม FortiClient 

เมื่อโปรแกรมเปิดขึ้นมาแล้ว ให้เลือก REMOTE ACCESS และคลิก Configure VPN

กรอกข้อมูล
Connection Name: กรอกชื่อภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้ว่าเป็น VPN ของที่ไหน เช่น VPN-NU
Remote Gateway:
sslvpn.nu.ac.th
เมื่อเรียบร้อยแล้ว จากนั้น คลิกปุ่ม Save

 

เมื่อ Save แล้วจะปรากฏหน้าต่าง Login ให้เลือก VPN Name เป็น VPN-NU และ
Login โดยใช้ Username และ Password ของมหาวิทยาลัย (ไม่ต้องใส่ @nu.ac.th)
จากนั้น คลิกที่ปุ่ม Connect เพื่อเชื่อมต่อ VPN

เมื่อ Connect VPN ได้สำเร็จ จะแสดงหน้าต่างลักษณะนี้ และต้องการยกเลิกการใช้งาน VPN ให้คลิกที่ปุ่ม Disconnect