คู่มือการใช้งาน WiFi @NU-WiFi-5G รองรับกับอุปกรณ์ที่มี WiFi 5 GHz

คู่มือการใช้ WiFi  @NU-WiFi-5G รองรับกับอุปกรณ์ที่มี WiFi 5 GHz (802.11ac)

ขั้นตอนการเชื่อมต่อ @NU-WiFi-5G สำหรับ Windows 10

1.เลือกที่ SSID ชื่อ @NU-WiFi-5G คลิกที่ Connect

2.ใส่ Username Password ของมหาวิทยาลัย ( NU-Net ) คลิก OK

3.คลิก Connect อีกครั้ง

4.รอตรวจสอบการเชื่อมต่อ

5.เชื่อมต่อ @NU-WiFi-5G เรียบร้อยแล้ว

 

ขั้นตอนการเชื่อมต่อ @NU-WiFi-5G สำหรับ Android

1.เลือกที่ SSID ชื่อ @NU-WiFi-5G

2.ในส่วน วิธีการ EAP ตั้งค่าเป็น PEAP
3.ข้อมูลระบุตัวตน เป็น Username  ของมหาวิทยาลัย ( NU-Net )
4.ช่อง Password ใส่ Password ของมหาวิทยาลัย ( NU-Net ) จากนั้นกดปุ่มเชื่อมต่อ

 

5.เชื่อมต่อ @NU-WiFi-5G เรียบร้อยแล้ว

 

ขั้นตอนการเชื่อมต่อ @NU-WiFi-5G สำหรับ iOS

1.เลือกที่ SSID ชื่อ @NU-WiFi-5G

3.ใส่ Username Password ของมหาวิทยาลัย ( NU-Net ) กดปุ่ม Join

4.กดปุ่ม Trust

5.เชื่อมต่อ @NU-WiFi-5G เรียบร้อยแล้ว

    Download เอกสารคู่มือ