ฉีกกฎการสอนแบบเดิมๆ ด้วย Moodle LMS

CITCOMS ขอเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับการอบรมหลักสูตร “พัฒนาการสอนรูปแบบ Flip Classroom ด้วยระบบ Moodle” จัดการการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ง่ายๆ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ฉีกกฎการสอนแบบเดิมๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน ด่วน!! รับเพียงรุ่นละ 30 ท่าน เท่านั้น!! ฟรี!!
รุ่นที่ 1 วันที่ 1 มิถุนายน 2561 .. ลงทะเบียน
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 มิถุนายน 2561 .. ลงทะเบียน
รุ่นที่ 3 วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 .. ลงทะเบียน
รุ่นที่ 4 วันที่ 22 สิงหาคม 2561 .. ลงทะเบียน