ลงทะเบียนด่วน!!! อบรมหลักสูตร พัฒนา e-Learning ด้วย Moodle LMS สำหรับอาจารย์ รุ่น 3 และรุ่น 4

เปิดแล้ว ลงทะเบียนด่วน!!!

อบรมหลักสูตร พัฒนา e-Learning ด้วย Moodle LMS สำหรับอาจารย์ รุ่น 3 และรุ่น 4

จัดการการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ง่ายๆ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน

ฉีก! ฉีก! ฉีกกฎการสอนแบบเดิมๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน ด้วยระบบ Moodle LMS

       ภาพการอบรมรุ่นที่ 1

ภาพการอบรมรุ่นที่ 2