เตรียมพร้อมส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2019 ระดับประเทศ

     มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) เตรียมพร้อมส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2019 ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2562    ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

     โดยตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่จะเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ได้แก่
1. นายวสิษฐ์พล อู่นาท ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. นายสุทธิพงษ์ เคนดา ชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจฯ
3. นายณัทพงศ์ ผลปรึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. นายศุภวิชญ์ ฟองอ่อน ชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์

     การแข่งขัน MOS Olympic 2019 ครั้งนี้ ตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวรทั้ง 4 คน จะได้รับการอบรมและเข้าแข่งขันทั้ง 3 โปรแกรม (Word / Excel / PowerPoint) เพื่อหาผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดและทำเวลาได้ดีที่สุด จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกสถาบันทั่วประเทศ ให้เข้าไปแข่งขันในรอบสุดท้าย เพื่อลุ้นเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับโลก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

     ติดตามและให้กำลังใจตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ทาง https://www.facebook.com/citcomsnu/ หรือทาง https://www.aritedu.com/olympic2019/