ป้องกัน: แบบสำรวจ การขอยกเว้นค่าบริการข้อมูลเฉพาะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ ในสถานการณ์เชื้อไวรัส COVID-19

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง