CITCOMS ให้บริการติดตั้งโปรแกรมลิขสิทธิ์ (Windows / Microsoft Office) ฟรี! สำหรับประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร

 CITCOMS ให้บริการติดตั้งโปรแกรมลิขสิทธิ์ (Windows / Microsoft Office) ฟรี!
สำหรับประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร

ทุกวันจันทร์-วันศุกร์  👉 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ งานระบบเครือข่าย ชั้น 2 อาคาร CITCOMS
หรือสามารถติดตั้งด้วยตัวเอง ได้ที่ 🔽 https://citcoms.nu.ac.th/download-category/all-program/