เปิดแล้ว! NU Media Center ศูนย์กลางเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสื่อ

       ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิด “NU Media Center” เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสื่อสร้างสรรค์ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตได้ฝึกร่วมเสริมสร้างประสบการณ์ และนำไปต่อยอดเป็นวิชาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ ภายในงานจัดให้มีรูปแบบการสาธิตการถ่ายทำในรูปแบบต่างๆ อาทิ การถ่ายภาพนิ่ง การบันทึกรายการ เป็นต้น เพื่อนำไปเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ต่อไป เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564  ณ NU Media Center ชั้นใต้ดิน อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

       ขอบคุณข่าวจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร