มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดอันดับ 9 จาก Webometrics Ranking of World Universities ประจำเดือนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดอันดับ 9 จาก Webometrics Ranking of World Universities
ประจำเดือนมกราคม 2564

     การจัดอันดับ Webometrics Ranking of World Universities จัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน โดยจะมีการประกาศการจัดอันดับเว็บไซต์ 2 ครั้งต่อปี คือ ช่วงเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม ผ่านทาง http://webometrics.info

     ข้อมูลการจัดอันดับของเอเชีย http://webometrics.info/en/Asia/Thailand

 

     เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับ http://www.webometrics.info/en/Methodology