โปรแกรมแก้ไข ปัญหาเปลี่ยนภาษาใน office 2016

แก้ไข ปัญหาเปลี่ยนภาษาใน office 2016 และ Office 365 ที่ติดตั้งบน windows 10

วิธีการใช้งาน 

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม Switch.Input_.Language.V.0.2

2. Unzip ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา แล้วคลิกขวาที่โปรแกรม Switch.Input.Language.V.0.2   แล้วเลือก Run as administrator