หลักสูตร “การสำรองข้อมูลด้วย Microsoft OneDrive“ 26 เมษายน นี้!!

หลักสูตร “การสำรองข้อมูลด้วย Microsoft OneDrive“

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. อบรมผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
สำหรับบุคลากร และอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวรเท่านั้น !!
วิทยากรโดย : คุณเอกประวัติ พงศ์อาจารย์ ตำแหน่งวิศวกร กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
รายละเอียดหลักสูตร
– Introduction : ทำไมการสำรองข้อมูลจึงมีความสำคัญ
– กฎ 3 – 2 – 1
– การสำรองข้อมูลด้วย external drive
– แนะนำ Microsoft OneDrive
– การสำรองข้อมูลสู่ Cloud Storage ผ่านทางเว็บไซต์
– การซิงค์ข้อมูล ระหว่าง PC และ Cloud Storage
– การใช้งานร่วมกับ Mobile Devices
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปณิดา ภานุไพศาล โทร. 0-5596-1575