แจ้งการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบ NU e-Learning ชั่วคราว

     เรียน   ผู้ใช้งานระบบ NU e-Learning

              เพื่อให้ระบบ NU e-Learning ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ทางผู้ดูแลระบบจึงขอแจ้งการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 01.00 น. ไปจนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 23.00 น. ดังนั้น เพื่อไม่ให้การดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการวัดและประเมินผลรายวิชา ทางผู้ดูแลระบบจึงขอความร่วมมืออาจารย์เจ้าของรายวิชาทุกท่าน ดำเนินการสำรองข้อมูล และคะแนนสอบของผู้เรียน ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนวันและเวลาดังกล่าว โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-5596-1552 หรือ e-Mail : elearning@nu.ac.th

              ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้