สอบถามข้อมูล/แจ้งปัญหา

แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล หรือข้อรับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่สนับสนุนการใช้งาน

คลิก แจ้งปัญหา/สอบถามข้อมูล
URL :
https://naresuan.on.spiceworks.com/portal/tickets

ตัวอย่าง แจ้งปัญหาการใช้งาน