ห้อง Computer Self-access

ห้อง Computer Self-access

ศูนย์กลางการค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

            ศูนย์กลางการค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เป็นแหล่งพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีของนิสิต พร้อมให้บริการพื้นที่ในการปฏิบัติงานกลุ่มเพื่อประกอบการศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้งาน

ห้อง Computer Self-Access

  • คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ                                        จำนวน 36 เครื่อง
  • คอมพิวเตอร์ MAC                                             จำนวน 3 เครื่อง
  • โต๊ะประชุมกลุ่มย่อย ขนาด 8-10 ที่นั่ง                    จำนวน 2 โต๊ะ
  • โต๊ะอ่านหนังสือ ขนาด 8-10 ที่นั่ง                         จำนวน 2 โต๊ะ

ห้องประชุมกลุ่มย่อย ขนาด 8-10 ที่นั่ง               จำนวน 24 ห้อง

*ผู้ใช้บริการ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ไม่ใส่เสื้อกล้าม แขนกุด กางเกงขาสั้น

ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ ห้อง Self-Access ชั้น 1 อาคาร CITCOMS

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-21.30 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.

หยุดวันนักขัตฤกษ์