Web Hosting

Web Hosting 
     บริการพื้นที่สำหรับจัดทำเว็บไซต์ ของนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร  ซึ่งนิสิตสามารถใช้ชื่อใดๆก็ได้ภายใต้โดเมน http://student.nu.ac.thโดยไม่จำเป็นต้องใช้รหัสนิสิตในการสร้าง URL ตัวอย่างเช่นใช้ http://student.nu.ac.th/hello   โดยนิสิตสามารถปรับแก้และพัฒนา
     เว็บไซต์ในรูปแบบของตัวเองแล้วเพียงอัพโหลดขึ้นไปยัง Hosting เท่านั้น ก็จะสามารถเผยแพร่ผลงานการพัฒนาเว็บไซต์ของนิสิตได้ทันที ซึ่งในปัจบัน วิธีการอัพโหลดก็ไม่ยุงยาก เพราะมี Feature FTP ในการอ อัพโหลดไฟล์ครั้งละหลายๆไฟล์ ช่วยอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดีและทั้งนี้ในระบบยังมีการให้บริการ WebBoard ฟรี สำหรับสมาชิกอีกด้วย โดย การให้บริการนั้นยังรองรับการฝึกหัดเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆที่ใช้ในการพัฒนา อาทิเช่น โปรแกรมภาษา ASP, ASP.NET, PHP และใช้ฐานข้อมูล Access, MySQL ได้
เข้าใช้งานได้ที่   http://student.nu.ac.th
ติดต่อประสานงาน
งานระบบเครือข่าย
Tel        05596-1553
e-Mail   webmaster@nu.ac.th