Web Hosting

Web Hosting 
     บริการพื้นที่สำหรับจัดทำเว็บไซต์ ของนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งนิสิตสามารถใช้ชื่อใดๆ ก็ได้ภายใต้โดเมน http://student.nu.ac.thโดยไม่จำเป็นต้องใช้รหัสนิสิตในการสร้าง URL ตัวอย่างเช่น http://student.nu.ac.th/hello โดยนิสิตสามารถปรับแก้และพัฒนาเว็บไซต์ในรูปแบบของตัวเอง และอัพโหลดขึ้นไปยัง Hosting เท่านั้น ก็จะสามารถเผยแพร่ผลงานการพัฒนาเว็บไซต์ของนิสิตได้ทันที

     ซึ่งในปัจจุบัน วิธีการอัพโหลดก็ไม่ยุงยาก เพราะมี Feature FTP ในการอัพโหลดไฟล์ครั้งละหลายๆ ไฟล์ ช่วยอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ในระบบยังมีการให้บริการ WebBoard ฟรี สำหรับสมาชิกอีกด้วย โดยการให้บริการนั้นยังรองรับการฝึกหัดเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนา อาทิ โปรแกรมภาษา ASP, ASP.NET, PHP และใช้ฐานข้อมูล Access, MySQL ได้

เข้าใช้งานได้ที่   http://student.nu.ac.th

ติดต่อประสานงาน
งานระบบเครือข่าย
Tel. 0-5596-1553
e-Mail : webmaster@nu.ac.th