ปิดเทอมนี้ พบกับหลักสูตร “Smart Coding for Kids” อีกครั้ง สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

     ปิดเทอมนี้ พบกับหลักสูตร “Smart Coding for Kids” อีกครั้ง สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระหว่างวันที่ 7-10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น.ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

** รับจำนวนจำกัด 25 ท่านเท่านั้น **

ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท (รวมค่าอาหารว่าง+อาหารกลางวัน) พร้อมใบประกาศนียบัตร

** ขยายเวลารับสมัครและชำระเงินถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2562 **

ลงทะเบียนเข้าร่วม

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นางจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ โทรศัพท์ 0-5596-1510
นางสาวปณิดา ภานุไพศาล โทรศัพท์ 0-5596-1575

วิธีการชำระเงิน
     >> ชำระด้วยเงินสด ติดต่อที่ คุณกนกวรรณ ปัญญาคำ งานบริหารทรัพย์สิน ชั้น 1 อาคาร CITCOMS
     >> ชำระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี เลขที่บัญชี 8570098464 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาย่อยมหาวิทยาลัยนเรศวร ธนาคารกรุงไทย
(พร้อมส่งสำเนาเอกสารหลักฐานการโอนเงินไปที่ e-Mail : panidapa@nu.ac.th)
**ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินทุกกรณี**

สามารถศึกษาเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ที่ https://numap.nu.ac.th/