งานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2561

บุคลากร CITCOMS ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ และขอพรผู้บริหาร รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ประจำปี 2561
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นการขอพรผู้บริหารที่เคารพนับถือ และร่วมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 ณ บริเวณสวนด้านข้างอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร