งานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562

งานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562

บุคลากร CITCOMS ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส เพื่อเป็นการขอพรผู้บริหารที่เคารพนับถือ

และร่วมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร