การใช้งาน SSLVPN

สามารถใช้ SSLVPN โดยผ่านโปรแกรม Internet Browser ต่างๆ เช่น google chrome ,Internet Explorer,Firefox และอื่นๆ

การใช้งาน SSLVPN (Internet Browser)

 

 

1.ไปที่ URL: https://sslvpn.nu.ac.th ทำการ Login ให้เรียบร้อย


2.แสดงการใช้งาน SSLVPN