หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับน้องๆ นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์

สำหรับน้องๆ นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2563

     สร้างเกมด้วย Scratch Coding Level.1 และ Level.2


     YouTube For Kids